Mevr. Alja Zwierenberg

 

Creatief auteur en illustrator van vindingrijk, authentiek gedachtegoed

 

 

Heeft zich als autodidact diverse vaardigheden en ambachten eigen gemaakt op het gebied van

schilderen,illustreren, beeldhouwen, glas-in-lood zetten, brandschilderen, computeren en schrijven.

 

Eveneens bestudeert en onderzoekt ze universele levensprocessen en wetmatigheden,

hoe deze gecommuniceerd worden en welke effecten ze hebben.

 

Ze studeerde aan de Pabo, de HKLT faculteit educatieve opleidingen (wiskunde en economie),

voor leidster kindercentra en volgde diverse cursussen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

Sinds 1995 is ze als zelfstandige en mededirecteur van ZieZijn gevestigd.

Samen met haar partner, heeft ze persoonlijke ontwikkelings- en innerlijke communicatiecursussen

verzorgd en was ze als zelfstandig beeldend kunstenaar werkzaam voor particulieren en bedrijven.

 

 

 

Van jongs af aan is Alja verwonderd geweest over woorden

en heeft ze zich afgevraagd hoe ze in essentie werken en welke krachten er in hen schuilen.

 

Deze persoonlijke zoektocht werd geïnitieerd door de pijn die woorden haar kunnen doen,

het gevoel van onrechtvaardigheid dat haar geregeld bekruipt en de ongemakkelijke sfeer

die voelbaar in een ruimte aanwezig kan zijn wanneer woorden niet uitgesproken worden.

 

Uit de noodzaak die ze in zichzelf voelde het mysterie dat woorden in zich dragen te ontrafelen,

volgde een welhaast levenslange queeste naar antwoorden.

 

Beschreven, geïllustreerd en geduid door haar in de metaforische vertellingenreeks 

'De legende van Mazze', de dochter van Ridder RidderIk en Meisje Meis.

 

 

 

Ze wilde weten, op alle niveaus van het bestaan, waar de discrepantie in mensen vandaan komt

die veroorzaakt dat hun woorden niet overeenkomen met hun daden,

noch in overeenstemming zijn met de werkelijkheid zoals zij deze ervaart.

Dat ze niet authentiek zijn en daarmee niet vertrouwenswaardig

en de feitelijke, aantoonbare realiteit pijnlijk verdraaien.

  

Zijn hierin natuurlijke processen en mechanismen werkzaam?

Is er een natuurlijke wetmatigheid die dit fenomeen kan verklaren?

 

Langzaam maar zeker verwierf ze inzichten in de ware aard van gebeurtenissen

en werd ze zich bewust van de onderliggende vertellingen ervan.

 

Ze begon ‘het waarom’ te verstaan en kon vanuit een ander, breder en dieper, perspectief zien

hoe feitelijke zintuiglijke waarnemingen (en de ontkenning ervan)

onlosmakelijk met de ontwikkeling van de kracht van het Ik, het ego,

en het zelfbewustzijn verbonden zijn.

 

En de zuiverende rol die de natuurlijke vorm van agressie daarin heeft.

 

Ze ontdekte dat woorden een wonderbaarlijk en prachtig fenomeen in zich dragen

en dat ze helder en duidelijk vormgeven aan dat wat in haar leeft, haar beweegt en bezielt.

 

Haar bevindingen  heeft ze beschreven in het boek:

‘Wat ‘Ik’ te vertellen heeft’


 
 
 
 
 Words


‘You must be careful,
 
careful about calling people out of their names,

using racial and sexual pejoratives

and all that ignorance.


Don’t do that.
 

Someday we’ll be able to measure the power of words.

I think they are things.

They get on the walls.

They get in your wallpaper.

They get in your rugs, in your upholstery and your clothes,

and finally in to you.’

 
- Maya Angelou -


 
Uit: De pijn van het IJskonijn'