Copyright 2017 Alja Zwierenberg
 
 
Mevr. Ans Rijpert 
 
 
Docent vormgeving wezenlijke authenticiteit
 
 
   

Groeide op in een Brabants gezin met 6 kinderen.

Heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen vele verschillende vormen van het onderwijsveld

als docent lichamelijke opvoeding, vertrouwenspersoon en als leerlingbegeleider.

 Ze was zo ook vele jaren actief binnen de sportwereld en bedreef zelf sport tot op een hoog niveau. 


Ook studeerde ze Gestalt en Psycho-Synthese, verdiepte zich in de Haptonomie

en schoolde zich intensief op het gebied van innerlijke ontwikkelingsprocessen

en de daar uit voortvloeiende individuele- en groepsdynamica.

 

Ze heeft zich jarenlang vastberaden en vol passie toegelegd op haar

persoonlijke groei, innerlijke verrijking en bewustwording.

Haar diepe verlangen volgend werkelijk zichzelf te kunnen zijn,

trouw zoekend naar haar ware bron, aard en kracht te leven van binnenuit.

Door steeds opnieuw antwoorden te zoeken en als gevolg daarvan ze te vinden

op dat wat en wie ze tegen kwam in haar leven,

het leven zelf.

 

 copyright Alja Zwierenberg

Uit: 'Het ontaarde donker verlicht'

 

Nuchter en altijd volhardend, doorzoekend in alternatieven voor het reeds gekende

en haar ware antwoorden en vorm vindend in het volgen van haar eigen levensweg.

Openstaand voor, maar zelden genoegen nemend met reguliere oplossingen

die verzuimden vrede te brengen in haarzelf.

 

Door te leren erkennen, beluisteren en doorgronden van haar lichamelijke vertellingen,

onbegrip, psychische hindernissen, een gevoel van zinloosheid bij zichzelf en anderen.

Een kundalini-weg doorlevend van jarenlange intuïtieve scholing,

van etherische en spirituele groei en bewustwording.

 

 Copyricht Alja Zwierenberg

 

Ze heeft vanuit een holistisch besef gewerkt en is vanaf 1995

als zelfstandig ondernemer  en mededirecteur van ZieZijn gevestigd geweest.

 

Ze bezit een grote persoonlijke bewustzijnskracht

en hanteert een praktische, passievolle, betrokken,

enthousiaste werkwijze die door anderen ervaren en beschreven wordt

van een grote herkenbare eenvoud en tamelijk uniek.

 

Vanuit doorleefde ervaringen komt zij tot het delen van authenticiteit en kennis in haar cursussen en consulten.

Die zich kenmerken door kwaliteit, inhoud, eenvoud, helderheid, intensiteit,

creativiteit, daadkracht, onafhankelijkheid, nuchterheid en humor.

  

Haar werk wordt door velen als een inspirerende bron ervaren

en brengt een frisse verhelderende, andere kijk op het vinden van een weg richting zichzelf.

En biedt daarbij praktische ondersteuning om de gevraagde processen van verandering

moedig en waarachtig aan te gaan.

 

Daarmee ieders menselijke functie

in elke organisatie en structuur

weer mogelijk makend.

 

Ieder op zijn eigen menselijke wijze.

 

Copyright Alja Zwierenberg 

 

 'I Am Woman'

 

Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain

Yes, I've paid the price, but look how much I gained

If I have to, I can do anything

I am strong, I am invincible

I am woman.

 

 Helen Reddy

 

 

Be all of you, so you can be in All

 

vrij naar Maya Angelou